Bình thủy tinh Phú Hòa

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Giá thị trường: Liên hệ

Product Description

1. Bình sâm Phú Hòa

 

1477109294_S0.45 1477109317_S0.75

Bình sâm 0.45L  (R = 8,5cm, C = 23cm)  

Giá: 95.000 đ

Bình sâm 0.75L  (R = 9.5cm, C = 26cm)  

Giá: 110.000 đ

1477106578_S1 1477106622_S1.5

Bình sâm 1L (R = 11cm, C = 32cm)

Giá: 135.000 đ

Bình sâm 1,5L (R = 14cm, C = 34cm)   

Giá: 155.000 đ

1477106675_S2 1477106785_S3

 Bình sâm 2L (R = 14,5cm, C = 37,5cm)   

Giá: 175.000 đ

Bình sâm 3L (R = 17cm, C = 40cm)

Giá 220.000 đ

3 lit van 4 lit

Bình sâm 3L, có van 

(R = 14cm, C = 34cm); Giá: 270.000 đ 

Bình sâm 4L  

(R = 17,5cm, C = 44cm); Giá: 270.000 đ  

3 lit van 5 li tok

Bình sâm 4L, có van 

(R = 17,5cm, C = 44cm), Giá: 330.000 đ

Bình sâm 5L, (R = 19cm, C = 45cm)  

Giá: 320.000 đ

 

5lit van 6 lit

   Bình sâm 5L, có van 

(R = 19cm, C = 45cm); Giá: 380.000 đ

 Bình sâm 6L

(R = 20,5cm, C = 39,5cm); Giá: 370.000 đ

6lit van 6lit van

 Bình sâm 6L, có van

(R = 20,5cm, C = 39,5cm);  Giá 430.000 đ

 

  Bình sâm 6,2L

(R = 19cm, C = 50cm);  Giá 390.000 đ

2.7 lit 3.7lit
   Bình sâm 2,7L

(R = 19,5cm, C = 22,5cm);  Giá 195.000 đ

    Bình sâm 3,7L

(R = 21cm, C = 27cm);  Giá 240.000 đ

5.7 lit s8l
    Bình sâm 7,7L

(R = 25,5cm, C = 31,5cm);  Giá 490.000 đ

   Bình sâm 8L

(R = 36cm, C = 22cm);  Giá 620.000 đ

s8lv s10l
    Bình sâm 8L, có van

(R = 22cm, C = 36cm);  Giá 690.000 đ

  Bình sâm 10L

(R = 23,5cm, C = 40cm);  Giá 650.000 đ

s10lv s12l

  Bình sâm 10L, có van

(R = 23,5cm, C = 40cm);  Giá 710.000 đ

  Bình sâm 12L

(R = 24,5cm, C = 45,5cm);  Giá 700.000 đ

s12lv s18l

  Bình sâm 12L, có van

(R = 24,5cm, C = 45,5cm);  Giá 785.000 đ

  Bình sâm 18L

(R = 30,5cm, C = 45cm);  Giá 1.270.000 đ

s18lv s23l

  Bình sâm 18L, có van

(R = 30,5cm, C = 45cm);  Giá 1.350.000 đ

Bình sâm 23L

(R = 32cm, C = 47cm);  Giá 1.550.000 đ

 

2. Bình trụ Phú Hòa

t2,8l  t3,8l  t5,8l

           Bình trụ 2,8 L                                  Bình trụ 3,8  L                            Bình trụ 5,8  L

 (R = 12cm, C = 31cm)                            (R = 12cm, C = 41cm)                  (R = 16cm, C = 35cm)

 

 

t7,8l  t9,8l  t10,8l

             Bình trụ 7,8 L                                  Bình trụ 9,8  L                              Bình trụ10,8  L

   (R = 16cm, C = 45cm)                        (R = 16cm, C = 55cm)                  (R = 20cm, C = 36cm)

 

   

t13,8l       

      Bình trụ 13,8 L                     

 (R = 20cm, C = 45cm)

Bài Viết Liên Quan